Falun Dafa - Exercise 2 - Long version

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version - Audio

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version
0:29:56

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version

104 Views
3 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)

49 Views
3 years ago
PuDu
0:36:04

PuDu

78 Views
3 years ago
Jishi
0:36:06

Jishi

32 Views
3 years ago
Falun Dafa - Exercise 5
0:31:06

Falun Dafa - Exercise 5

107 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 4
0:12:57

Falun Dafa - Exercise 4

111 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 3
0:08:49

Falun Dafa - Exercise 3

100 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2

99 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 1
0:09:13

Falun Dafa - Exercise 1

140 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 1
0:09:13

Falun Dafa - Exercise 1

140 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 4
0:12:57

Falun Dafa - Exercise 4

111 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 5
0:31:06

Falun Dafa - Exercise 5

107 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - Long version
0:29:56

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version

104 Views
3 years ago
Falun Dafa - Exercise 3
0:08:49

Falun Dafa - Exercise 3

100 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2

99 Views
4 years ago
PuDu
0:36:04

PuDu

78 Views
3 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)

49 Views
3 years ago
Jishi
0:36:06

Jishi

32 Views
3 years ago
Falun Dafa - Exercise 1
0:09:13

Falun Dafa - Exercise 1

140 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2

99 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 3
0:08:49

Falun Dafa - Exercise 3

100 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 4
0:12:57

Falun Dafa - Exercise 4

111 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 5
0:31:06

Falun Dafa - Exercise 5

107 Views
4 years ago
Jishi
0:36:06

Jishi

32 Views
3 years ago
PuDu
0:36:04

PuDu

78 Views
3 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)

49 Views
3 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - Long version
0:29:56

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version

104 Views
3 years ago