Falun Dafa - Exercise 2 - Long version

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version - Audio

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version
0:29:56

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version

208 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)

76 Views
4 years ago
PuDu
0:36:04

PuDu

166 Views
4 years ago
Jishi
0:36:06

Jishi

45 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 5
0:31:06

Falun Dafa - Exercise 5

215 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 4
0:12:57

Falun Dafa - Exercise 4

204 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 3
0:08:49

Falun Dafa - Exercise 3

193 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2

198 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 1
0:09:13

Falun Dafa - Exercise 1

236 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 1
0:09:13

Falun Dafa - Exercise 1

236 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 5
0:31:06

Falun Dafa - Exercise 5

215 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - Long version
0:29:56

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version

208 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 4
0:12:57

Falun Dafa - Exercise 4

204 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2

198 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 3
0:08:49

Falun Dafa - Exercise 3

193 Views
4 years ago
PuDu
0:36:04

PuDu

166 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)

76 Views
4 years ago
Jishi
0:36:06

Jishi

45 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 1
0:09:13

Falun Dafa - Exercise 1

236 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2

198 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 3
0:08:49

Falun Dafa - Exercise 3

193 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 4
0:12:57

Falun Dafa - Exercise 4

204 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 5
0:31:06

Falun Dafa - Exercise 5

215 Views
4 years ago
Jishi
0:36:06

Jishi

45 Views
4 years ago
PuDu
0:36:04

PuDu

166 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)
0:13:26

Falun Dafa - Exercise 2 - short version (13min)

76 Views
4 years ago
Falun Dafa - Exercise 2 - Long version
0:29:56

Falun Dafa - Exercise 2 - Long version

208 Views
4 years ago